Μελέτη Περιπτώσεων

Μελέτη Περιπτώσεων

 • Visiongain

  Τα έσοδα περιαγωγής θα φτάσουν τα US $66 δισεκατομμύρια το 2016 το οποίο αναλογεί σε 86% ανάπτυξη.
 • GSM Association

  Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την GSM Association το 42% των
  Ευρωπαίων, ταξιδεύει εκτός της χώρας προέλευσής του.
 • BuddeComm

  Στις αρχές του 2010, τα συνολικά έσοδα από την κινητή τηλεφωνία ήταν περίπου στο 26%, σε σύγκριση με το 2006 που ήταν στο 16% .
 • Destination Analysts

  85,3% των ταξιδιωτών χρησιμοποιούν τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ενώ ταξιδεύουν!
 • Η αγορά κινητής τηλεφωνίας είναι εν δυνάμει τεράστια!

  Η αγορά κινητής τηλεφωνίας από την Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη είναι
  πιθανώς τεράστια, δεδομένου του πληθυσμού της περιοχής, την ταχεία ανάπτυξη
  των κινητών τεχνολογιών και του αυξανόμενου αριθμού των παρόχων.
  Application stores, ξεκίνησαν από την Apple και τη Nokia και υιοθετούνται όλο και περισσότερο από πανευρωπαϊκούς φορείς εκμετάλλευσης δικτύων όπως η Orange, και έχουν επεκτείνει την εμβέλεια
  και τα πιθανά έσοδα που μπορούν να προέλθουν από παιχνίδια, βίντεο, μουσική και
  χιλιάδες πρόσθετες εφαρμογές.