Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Εισαγωγή

 • 1.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη: οι υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία παρέχονται σε εσάς από Daniilidis Charisma Limited (Εταιρεία αριθμός ΑΦΜ 10217736R), την εμπορική MySims2Go. Διεύθυνση της έδρας μας είναι Σπύρου Κυπριανού 32, 1075 Νικωσία, Κύπρος ... Στην παρούσα συμφωνία, όταν λέμε MySims2Go, MySims2Go τηλεπικοινωνιών, εμείς, μας ή να μας εννοούμε BCCD Ltd,. Όταν λέμε εσείς ή εσάς, εννοούμε, τον πελάτη μας.
 • 1.2 Ορισμοί: Η συμφωνία αυτή περιέχει διάφορες λέξεις που αρχίζουν με κεφαλαίο και έχουν καθορισμένη έννοια, π.χ. Χρεώσεις. Αναφέρονται παρακάτω τι σημαίνουν και πως ορίζονται αυτές οι λέξεις. Πρόσθετες υπηρεσίες σημαίνει προαιρετικές υπηρεσίες (για παράδειγμα για την περιαγωγή, την πρόσβαση σε υπηρεσίες που χρεώνονται με ασφάλιστρα ή Περιεχόμενο) που χρεώνονται βάση των ποσοστών που καθορίζονται στο δασμολόγιο πίνακα μας. Ηλικία Περιορισμένη Υπηρεσίες: κάθε περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που καθορίζονται για τη χρήση από τους πελάτες της από μια ορισμένη ηλικία (συνήθως 18) και άνω. Συμφωνία σημαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τα τέλη και τις λοιπές λεπτομέρειες στον πίνακα δασμολόγιο μας που ισχύουν για το λογαριασμό σας. Πρόσθετοι όροι μπορεί να ισχύει για τις πρόσθετες υπηρεσίες ή τυχόν διαφημιστικές ή ειδικές προσφορές, αλλά θα σας ενημερώσουμε για αυτά πριν από την εφαρμογή. Χρεώσεις μέσα τέλη για την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών, όπως ορίζεται από το δασμολόγιο πίνακα. Τα τέλη μπορούν να καλύπτουν (χωρίς περιορισμό) κλήσεων και χρήσης χρεώσεις, πάγια περιοδική τέλη (κατά περίπτωση), όλα τα εύλογα έξοδα διοίκησης, καθώς και τυχόν δαπάνες που προκύπτουν από τη συλλογή εκκρεμείς πληρωμές από εσάς. Περιεχόμενο: οι πληροφορίες, εικόνες και ήχους, οι επικοινωνίες, το λογισμικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που περιέχεται ή διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών. Κατάθεση: το επιστρεπτέο ποσό που μπορεί να σας ζητήσουμε να πληρώσετε σε εμάς πριν σας παρέχουμε πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες. Μηνύματα Υπηρεσίες: η αποθήκευση φωνητικού ταχυδρομείου και υπηρεσία ανάκτησης και / ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποθήκευσης μηνυμάτων και υπηρεσία ανάκτησης που μπορεί να προσφέρει από καιρό σε καιρό. Δίκτυο: το τηλεφωνικό σύστημα που παρέχει τις υπηρεσίες μας. Pay As You Go: ο πελάτης που πληρώνει τα έξοδα εκ των προτέρων από την αγορά πίστωσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών μας. Πληρώνετε με άμεση χρέωση: ο πελάτης που πληρώνει τα έξοδα σε καθυστέρηση από την άμεση χρέωση μετά τη χρήση των υπηρεσιών μας. Η περιαγωγή είναι μια επιπρόσθετη υπηρεσία που σας επιτρέπει την πρόσβαση στις υπηρεσίες σε ένα δίκτυο που ανήκει σε άλλον επιχειρηματία, συνήθως σε μια ξένη χώρα. Υπηρεσίες: οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που προσφέρονται από MySims2Go συμπεριλαμβανομένων Διάφορες Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Μηνυμάτων κατά περίπτωση, που έχουμε συμφωνήσει να παρέχει σε σας. SIM, η κάρτα SIM που περιέχει MySims2Go τον αριθμό τηλεφώνου σας και επιτρέπει σε σας (μαζί με το ακουστικό ή άλλο εξοπλισμό) για πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Δασμολογική Πίνακας σημαίνει MySims2Go τρέχουσα λίστα των Οφειλών και των τιμών ο οποίος ενημερώνεται από καιρού εις καιρό και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας, στην τελευταία κατάλογό μας, ή από την ομάδα μας, κατόπιν αιτήματος. Ομάδα σημαίνει τον πελάτη MySims2Go ομάδα εξυπηρέτησης. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας που ορίζονται στη ρήτρα 9.1. Top Up σημαίνει ένα κουπόνι, παραλαβή ή άλλος μηχανισμός προ-πληρωμής που σας επιτρέπει να προσθέσετε πίστωση στο λογαριασμό σας από ένα από τα μέσα που προσφέρουμε, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση τις υπηρεσίες μας.

   2. Η συμφωνία μας

 • 2.1 Έναρξη: Η παρούσα συμφωνία θα αρχίσει, και είστε θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, κατά την πρώτη πίστωση του λογαριασμού σας μαζί μας, ή την πρώτη χρήση των Υπηρεσιών μας, όποιο από τα δύο συμβαίνει πρώτα. Θα κάνουμε τις υπηρεσίες στη διάθεσή σας σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας και θα συνδεθείτε με το δίκτυο, το συντομότερο που μπορούμε, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες.
 • 2.2 Μεταφορά: Η παρούσα Σύμβαση αφορά προσωπικά σε σας και δεν μπορεί να μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας δυνάμει της παρούσας συμφωνίας χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Ωστόσο, αν Pay As You Go μπορείτε να μεταφέρετε την κάρτα SIM χωρίς την έγκρισή μας, αλλά για την ασφάλεια και την απάτη λόγους πρόληψης θα μπορεί να αναστείλει προσωρινά την εν λόγω κάρτα SIM αν δεν μας ειδοποιεί για την εν λόγω μεταβίβαση. Οι όροι της παρούσας συμφωνίας ισχύουν επίσης και για κανέναν σας μεταφέρει SIM σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Team πρώτα εάν θέλετε να μεταφέρετε την κάρτα SIM. Μπορούμε να παραχωρήσει κανένα από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας χωρίς την άδειά σας υπό τον όρο ότι οι Υπηρεσίες που λαμβάνετε ή τα δικαιώματα που έχετε βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν είναι σημαντικά μειωθεί ως αποτέλεσμα.
 • 2.3 ακουστικό σας: Η παρούσα συμφωνία καλύπτει μόνο την παροχή των Υπηρεσιών από εμάς προς εσάς. Δεν καλύπτει κανένα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που μπορεί να έχετε λάβει με την κάρτα SIM ή ως μέρος ενός πακέτου, είτε άμεσα από εμάς είτε μέσω τρίτου μέρους λιανοπωλητή. Παρακαλώ δείτε ρήτρα 4,8 εάν πρέπει να επιστρέψετε το ακουστικό σας ή την κάρτα SIM.
 

  3. Δημιουργία και τη χρήση του λογαριασμού σας

 • 3.1 Ο λογαριασμός σας: Θα ανοίξει ένα λογαριασμό για την κάρτα SIM. Θα ισχύουν χρεώσεις (που είναι η χρέωση για τις υπηρεσίες μας, που χρησιμοποιείτε) στο λογαριασμό σας. Θα είστε υπεύθυνος για την πληρωμή όλων των εξόδων που στο λογαριασμό σας έστω και αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί από εσάς προσωπικά.
 • 3.2 Πληρωμή: Μπορείτε να πληρώσετε τα τέλη, είτε εκ των προτέρων ως Pay As You Go πελάτη ή, στα οποία συμφωνούμε, και με την επιφύλαξη επιτυχίας σε πιστωτικό έλεγχο του Ηνωμένου Βασιλείου, σε καθυστέρηση ως Pay-από τον πελάτη Direct Debit. Για λόγους χρηστής διαχείρισης του πιστωτικού μας δεν μπορεί πλέον να σας επιτρέψει να πληρώνετε με άμεση χρέωση ή μπορούν να περιορίζουν τον συνολικό αριθμό των λογαριασμών χρεωστική κάρτα που έχουμε μαζί μας. Αν είστε Πληρωμή μέσω άμεσης χρέωσης του πελάτη, στη συνέχεια, μπορείτε να ανατρέξετε με τη ρήτρα 6 της παρούσας συμφωνίας για να δείτε πώς πληρωμής για το λογαριασμό σας θα εξεταστεί.
 • 3.3 κορυφή του λογαριασμού σας: Αν είστε Pay As You Go πελάτη του λογαριασμού σας πρέπει να είναι σε πιστωτικό μαζί μας αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Μπορείτε να προσθέσετε πίστωση στο λογαριασμό σας αγοράζοντας ένα από τα Top Up και την εφαρμογή αυτών Top Up στο λογαριασμό σας ή με ένα από τα άλλα μέσα που προσφέρουμε, όπως ορίζεται στο σημείο 6.8. Όπως χρεώσεις πραγματοποιούνται αυτές θα αφαιρεθούν από τα ποσά που πιστώνονται έναντι του λογαριασμού σας.
 • 3.4 τελών: Τα τέλη για τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς θα πρέπει να καθορίζονται από το δασμολόγιο πίνακα που λάβατε με την κάρτα SIM. Αν δεν έχετε λάβει ένα αντίγραφο της δασμολογικής πίνακα με την κάρτα SIM, στη συνέχεια, ελέγξτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με την ομάδα μας για ένα. Εμείς μπορεί να τροποποιήσει τα τέλη, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας συμφωνίας.
 • 3.5 Δεν επιστροφής: Εάν dont χρήση όλων των πιστώσεων σε οποιοδήποτε Top Up που αγοράζετε, ή όπως Top Up λήγει (κατά περίπτωση), τότε εμείς δεν θα σας δώσει μια επιστροφή για αυτό. Εάν η συμφωνία ακυρώθηκε (αν δεν ακυρώνει, σύμφωνα με τη ρήτρα 5.4), τότε θα χάσει και κάθε πίστωση που έχετε στο λογαριασμό σας και δεν θα το επιστρέψει σε σας.
 • 3.6 Top Up περιορισμούς: Top Ups μπορεί να έχει περιορισμούς σε όλο κύρος ή τη χρήση τους. Για παράδειγμα, ορισμένες Top δελτία Μέχρι μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης, με την οποία κάθε πιστωτικό τους πρέπει να χρησιμοποιείται. Όλες οι λεπτομέρειες και κανόνες που αφορούν Top Ups θα είναι στη διάθεση σας, πριν να αγοράσετε ένα Top Up είτε με το να ορίζεται σε κάθε έντυπο υλικό που συνοδεύει το Top Up, στην ιστοσελίδα μας ή διατίθενται από την ομάδα μας, κατόπιν αιτήματος.
 • 3.7 Δεν πίστωση: Αν είστε Pay As You Go πελάτης και δεν έχετε κανένα πιστωτικό υπόλοιπο σε λογαριασμό σας, τότε δεν θα μπορείτε να κάνετε τις εξερχόμενες κλήσεις εκτός από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή στην ομάδα, ή να καλέσετε έναν αριθμό έχουμε παράσχει έτσι ώστε να μπορείτε Top Up. Μπορείτε επίσης δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες που θα επιφέρει χρεώσεις. Θα εξακολουθεί να είναι σε θέση να λαμβάνει εισερχόμενες κλήσεις (αν δεν είναι Περιαγωγή).
 • 3.8 Συνεχίστε να μιλάτε! : Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, τουλάχιστον μία φορά σε οποιοδήποτε διάστημα 400 ημερών, είτε κάνοντας μια χρεώσιμη κλήση ή αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Εάν dont εμείς μπορεί να αναστείλει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες και αποσυνδέστε σας από το Δίκτυο. Πρέπει πραγματικά dont θέλετε να χάσετε ως πελάτη οπότε φροντίστε να συνεχίσετε να μιλάτε ή γραπτών μηνυμάτων!
 • 3.9 Επιλογή: Αν είστε Πληρωμή μέσω άμεσης χρέωσης του πελάτη τότε μπορείτε επίσης να επιλέξετε να πληρώσει τα τέλη εκ των προτέρων από την αγορά μιας Top Up και την εφαρμογή αυτών Top Up στο λογαριασμό σας.

   4. Παροχή υπηρεσιών

 • 4.1 Διαθεσιμότητα: Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις Υπηρεσίες μας στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή η ποιότητα και η διαθεσιμότητα θα μπορούσε να επηρεαστεί από παράγοντες εκτός του ελέγχου μας, όπως ο καιρός, ή τα σφάλματα στο δίκτυο ή οποιαδήποτε άλλα δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την παροχή των Υπηρεσιών να σας. Το δίκτυο που χρησιμοποιούμε για την παροχή των υπηρεσιών μας μπορεί από καιρό σε καιρό χρειάζονται αναβάθμιση, συντήρηση και άλλες εργασίες που μπορεί να οδηγήσει σε διακοπές ή έλλειψης. Όταν αυτό συμβαίνει και Network παρόχου μας, μας ενημέρωσε, εμείς θα περιγράφει λεπτομερώς τυχόν διακοπές ή έλλειψης στην ιστοσελίδα και τα στοιχεία μας, θα διατίθενται επίσης από την ομάδα μας. Εμείς θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να κρατήσει το κώλυμα στο ελάχιστο.
 • 4.2 Χρήση των Υπηρεσιών: Οι υπηρεσίες θα είναι στη διάθεσή σας αρκεί να: (α) συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις σας, όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία? (Β) στη σειρά των σταθμών βάσης που απαρτίζουν το δίκτυο (ή εκείνη των εταίρων μας, όταν Περιαγωγή) κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες? (γ) δεν χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για οτιδήποτε παράνομο, ανήθικο ή ανάρμοστη? (δ) για να πληρώσει τον λογαριασμό σας στην ώρα τους, αν πληρώνετε με άμεση χρέωση? (ε) χρήση μόνο των Υπηρεσιών με το εξοπλισμό και SIM που έχουμε εγκριθεί για χρήση στο δίκτυο? (στ) να μας δώσει έγκυρες πληροφορίες που ευλόγως να απαιτήσει και δεν μας δίνουν ψευδή στοιχεία? (ζ) να παρακολουθεί όλες τις εύλογες οδηγίες που σας δίνουμε και κάθε λογική κατευθυντήριες γραμμές που κάνουμε στη διάθεσή σας ? (η) δεν χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για την πραγματοποίηση υβριστικό, προσβλητικό, ανήθικο ή ενοχλητικών κλήσεων, για την αποστολή spam ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων κειμένου, για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων αντιστροφής της επιβάρυνσης ή για την παραβίαση κάποιου άλλου τα δικαιώματα ατόμων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας .
 • 4.3 σας SIM: Κάθε SIM σας παρέχουμε παραμένει ιδιοκτησία μας και πρέπει να επιστραφεί σε μας, αν το ζητήσουν πίσω. Πρέπει να διατηρείτε την κάρτα SIM ασφαλές και μπορεί να χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Εάν η κάρτα SIM έχει χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί καλέστε την ομάδα αμέσως για άλλη SIM. Εάν η κάρτα SIM σας χαθεί ή κλαπεί, θα είναι υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις που αφορούν τη χρήση της κάρτας SIM (συμπεριλαμβανομένων των τελών κλήσης) μέχρι τη στιγμή που μας ενημερώνει ότι η κάρτα SIM σας χαθεί ή κλαπεί, ανεξάρτητα από το εάν οι επιβαρύνσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από εσείς ή κάποιος άλλος. Αν χάσετε την κάρτα SIM ίσως να καταβάλει μια εύλογη επιβάρυνση αντικατάστασης, των οποίων οι λεπτομέρειες καθορίζονται στο δασμολόγιο πίνακα μας.
 • 4.4 Δεν μεταπώλησης: Μπορεί να μην πωλούν ή διαθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο μας υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε άλλους, ή να εκμεταλλεύεται εμπορικά τις υπηρεσίες μας ή οποιουδήποτε Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο.
 • 4.5 Τηλέφωνα: Σας παρέχουμε τη χρήση ενός αριθμού τηλεφώνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ρυθμιστική αρχή Ofcom των τηλεπικοινωνιών μπορεί να διατάξει την ανακατανομή ή την αλλαγή τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου, οπότε ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου που κάνουμε στη διάθεσή σας.
 • 4.6 Περιεχόμενο: Θα χρησιμοποιήσουμε εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που παρέχεται από εμάς ή τους εξουσιοδοτημένους τρίτους προμηθευτές μας Περιεχόμενο κόμμα. Ωστόσο, όπως περιεχόμενο προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα πηγών, προβλέπεται σε μια όπως είναι η βάση και δεν αντιπροσωπεύουν σε σας ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι ικανοποιητικής ποιότητας, ακριβής, χωρίς λάθη, ασφαλή, κατάλληλα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, πλήρης ή κατάλληλο. Για τους περιορισμούς γύρω από το περιεχόμενο που παρέχονται από τρίτους παρακαλούμε δείτε παράγραφο 7.3.
 • 4.7 Περιαγωγή: Οι Υπηρεσίες μας μπορεί να είναι διαθέσιμες σε σας σε χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, αν εμείς ή ο συνεργάτης που μας παρέχει το Δίκτυό μας έχουν περιαγωγής ρυθμίσεις. Τα τέλη περιαγωγής που καθορίζονται στο δασμολόγιο Πίνακα μας ή είναι διαθέσιμα από την ομάδα, κατόπιν αιτήματος. Overseas φορείς εκμετάλλευσης δικτύων μπορεί να μας λογαριασμό λίγο μετά τη χρήση των Υπηρεσιών, αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις μήνες αργότερα! Λάβετε υπόψη ότι όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας στο εξωτερικό ορισμένες εισερχόμενες κλήσεις επιβαρύνονται επίσης με χρέωση.
 • 4.8 Επιστρέφει: Εάν έχετε προμηθευτεί συσκευή σας ή της κάρτας SIM απευθείας από εμάς, για παράδειγμα, μέσω www.mysims2go.gr δικτυακό μας τόπο ή μιλώντας για την ομάδα μας τότε θα έχουν το δικαίωμα να επωφεληθεί από οποιαδήποτε εγγύηση ικανοποίησης του πελάτη και εγγύηση εξοπλισμού που παρέχουμε . Πλήρεις λεπτομέρειες των εν λόγω εγγύηση ικανοποίησης του πελάτη και εγγύηση λεπτομερώς στην ένωση πακέτο που λαμβάνετε με το ακουστικό σας ή της κάρτας SIM και είναι επίσης διαθέσιμες από την ομάδα μας, κατόπιν αιτήματος. Εάν έχετε προμηθευτεί συσκευή ή την κάρτα SIM από άλλη πηγή, για παράδειγμα, μια αλυσίδα καταστημάτων που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες από μια ποικιλία δικτύων, καμία εγγύηση ικανοποίησης του πελάτη και την εγγύηση που προσφέρουμε δεν θα είναι στη διάθεσή σας. Θα πρέπει να ελέγξετε άμεσα με το κατάστημα από το οποίο αποκτήσατε το ακουστικό σας ή της κάρτας SIM ποια είναι η πολιτική τους θα πρέπει να θέλετε να επιστρέψετε το ακουστικό ή της κάρτας SIM ή εάν ένα από αυτά εμφανιστεί κάποιο σφάλμα. Αν το κάνετε επιστρέψετε το ακουστικό ή της κάρτας SIM σας για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα πρέπει να χρεώνεται για κλήσεις ή χρήση των Υπηρεσιών μας με τους συντελεστές που καθορίζονται στο δασμολόγιο πίνακα μας.
 • 4.9 Διάφορες Υπηρεσίες: Μπορούμε να σας προσφέρουμε νέες υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν ή όφελος για εσάς. Τα τέλη για τις όποιες επιπρόσθετες υπηρεσίες θα καθορίζεται στα Δασμολογική τραπέζι μας και τις τυχόν ειδικές όρους και τις προϋποθέσεις αυτές οι συμπληρωματικές υπηρεσίες, θα πρέπει να προσδιορίζονται στην ιστοσελίδα μας ή να είναι διαθέσιμα από την ομάδα μας, κατόπιν αιτήματος. Μπορούμε να σας ζητήσει να προκύπτει ένα ικανοποιητικό πιστωτικό αποτέλεσμα ή το ιστορικό χρεώσεων πριν παροχή σας για την πρόσβαση σε ορισμένες πρόσθετες υπηρεσίες.
 • 4.10 Αποδεκτή χρήση: Μπορεί να δημοσιεύσει μια αποδεκτή πολιτική χρήση σε σχέση με ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας ή τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες. Μια αποδεκτή πολιτική χρήσης θα παράσχει τους κανόνες και περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το πώς αυτές τις Υπηρεσίες ή τις πρόσθετες υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό θα το κάνουμε για να μας βοηθήσει πρόληψη της απάτης και να διασφαλιστεί ότι η υπερβολική χρήση των εν λόγω υπηρεσιών ή πρόσθετες γραμμές δεν εμποδίζει τους πελάτες μας να απολαμβάνουν αυτές τις Υπηρεσίες ή πρόσθετες υπηρεσίες. Θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων αν το κάνουμε δημοσιεύσει μια τέτοια πολιτική και τέτοια πολιτική θα είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας ή από την ομάδα μας, κατόπιν αιτήματος.

   5. Αλλαγές σε αυτή τη συμφωνία, τα τέλη ή τις υπηρεσίες μας

 • 5.1 Κάνοντας αλλαγές: Μπορούμε να αλλάξουμε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή για το Δίκτυό λόγους ασφαλείας, νομικούς ή κανονιστικούς λόγους, ή αν θέλουμε να έχουμε όλους τους πελάτες μας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να αλλάξει ή να αποσύρει όλο το μέρος των Υπηρεσιών μας ή τις όποιες επιπρόσθετες υπηρεσίες και αν είναι ασύμφορη οικονομικά, τεχνικά ανέφικτη, που δεν πληρούν το σκοπό τους για εσάς ή εμάς, είτε ως αποτέλεσμα των μεταβολών της τεχνολογίας ή αλλαγές που έγιναν από το δίκτυό μας προμηθευτή. Μπορούμε επίσης να αλλάξετε τις χρεώσεις μας ή να εισάγει νέες χρεώσεις.
 • 5.2 Λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν αλλαγές: Οι αλλαγές που κάνουμε θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας ή να είναι διαθέσιμα από την ομάδα μας, κατόπιν αιτήματος. Αλλαγές για τα τέλη που θα αντανακλάται στο δασμολογικό πίνακα. Παρακαλούμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας τακτικά για οποιεσδήποτε αλλαγές.
 • 5.3 Σημαντικές αλλαγές: Θα σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον ένα μήνα πριν από κάθε αλλαγή να τεθεί σε ισχύ εάν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στη συμφωνία σας, τις Υπηρεσίες ή τις όποιες επιπρόσθετες υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, ή για τα τέλη για τις Υπηρεσίες ή Διάφορες Υπηρεσίες που σας χρησιμοποιούν, τα οποία είναι πιθανόν να έχουν σημαντικά μειονεκτήματα για εσάς.
 • 5.4 Μη αποδοχή των αλλαγών: Αν δεν αποδεχθεί όλες τις αλλαγές σας κοινοποιηθεί σύμφωνα με τη ρήτρα 5.3, μπορείτε να ακυρώσετε την παρούσα συμφωνία ή είναι ελεύθερα να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας. Εάν ο λογαριασμός σας είναι σε πίστωση θα σας επιστρέψουμε το ποσό των πιστώσεων που έχουν ενδεχομένως έχετε πληρώσει για (χωρίς το αρχικό χρόνο ομιλίας ή λοιπών πιστώσεων μπορεί να έχουμε πιστωθεί σε εσάς). Για να διεκδικήσετε την επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να γράψετε την ομάδα εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξη ισχύος της αλλαγής.
 • 5.5 Αποδοχή των αλλαγών: Οποιαδήποτε συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών μας ή Επιπρόσθετες Υπηρεσίες μετά την ημερομηνία της μεταβολής θα θεωρείται ως αποδοχή εκ μέρους σας της σχετικής αλλαγής.
 • 5.6 επικοινωνία μαζί σας: Αν χρειάζεται να σας ειδοποιήσει για αλλαγή σύμφωνα με τη ρήτρα 5.3 ή άλλως να επικοινωνήσει μαζί σας σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας ή της παρούσας συμφωνίας, τότε θα το κάνουμε αυτό, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα κείμενο μήνυμα. Ωστόσο, μπορούν επίσης να επιλέξουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα, καθώς και: μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού μηνύματος, με την τοποθέτηση ενός ηχογραφημένο μήνυμα σχετικά με τον αριθμό τηλεφώνου για την ομάδα, με τους τρόπους που ορίζονται στη ρήτρα 5.2, ή με κάποια άλλα μέσα. Θα χρησιμοποιήσουμε την πιο πρόσφατη στοιχεία επικοινωνίας που μας δώσατε (αν υπάρχουν).

  6. Τα τέλη, την πληρωμή και των συναφών όρων

 • 6.1 πληρώνετε με άμεση χρέωση: εκτός από τις ρήτρες 6.7 και 6.8, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα 6 εφαρμόζονται μόνο να πληρώνετε με άμεση πελάτες Debit και δεν Pay As You Go πελάτες.
 • 6.2 πιστωτικά όρια: Μπορεί να τοποθετήσουμε ένα μηνιαίο πιστωτικό όριο του λογαριασμού σας που θα είναι ένα ποσό που θεωρούμε σκόπιμο. Εμείς θα σας αφήσει να ξέρετε τι αυτό το ποσό αν το κάνουμε ορίσετε ένα μηνιαίο όριο πίστωσης. Έχουμε δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες, αν υπερβείτε το όριο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το πιστωτικό όριο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και το ποσό που οφείλετε, δεν ισχύει το ανώτατο όριο ή να περιορίζονται και θα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος, εάν υπερβείτε το πιστωτικό όριο που θέσαμε!
 • 6.3 νομοσχέδια: Καλά συνήθως να σας στείλουμε ένα νομοσχέδιο κάθε μήνα που σας ενημερώνει για το συνολικό ποσό των χρεώσεων που μας οφείλετε. Μπορούμε να αλλάξουμε την περίοδο χρέωσης ανά πάσα στιγμή, αλλά θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων αν το κάνουμε αυτό.
 • 6.4 Πώς να σας το: Θα στείλουμε τον λογαριασμό σας για να σας με μήνυμα κειμένου (αλλά μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν ένα άλλο μέσο), αν δεν μας ενημέρωσε ότι θέλετε να το παραλάβει από ένα από τα άλλα μέσα που προσφέρουμε. Εναλλακτικά, μια αναλυτική έκδοση του λογαριασμού σας εμφανίζει το συνολικό ποσό των χρεώσεων και λεπτομέρειες για τυχόν χρεώσεις για τη χρήση των Υπηρεσιών μας θα είναι στη διάθεση σας με την εγγραφή μαζί μας και σύνδεση με το λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα μας ή κατόπιν αιτήματος. Εάν μας ζητήσετε να σας στείλουμε μια αναλυτική έκδοση του λογαριασμού σας τότε θα μπορεί να κάνει μια εύλογη επιβάρυνση για αυτό, λεπτομέρειες του οποίου καθορίζονται στο δασμολόγιο πίνακα μας. Εμείς μπορεί να ορίσει τρίτο πρόσωπο για να σας παρέχει το λογαριασμό σας για λογαριασμό μας. Τιμολογίων που εκδίδονται από το εν λόγω τρίτο μέρος θα είναι δεσμευτική για εσάς και την πληρωμή των τιμολογίων σε πλήρως στο τρίτο μέρος θα είναι έγκυρη απαλλαγή από την ευθύνη σας να πληρώσει τόσο νομοσχέδιο βάσει της παρούσας συμφωνίας.
 • 6.5 Πληρωμή σε πλήρη: Θα πρέπει να πληρώσετε τέλη σας στο ακέραιο του ποσού που ζητήθηκε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία του λογαριασμού σας. Αν δεν επικοινωνήσετε μαζί μας για να καταβάλλουν τα τέλη σας εκ των προτέρων, όπως ορίζεται στο σημείο 6.8, θα πρέπει να πληρώσετε το λογαριασμό σας με άμεση χρέωση από ένα κατάλληλο τραπεζικό λογαριασμό που επιτρέπει την πληρωμή με απευθείας χρέωση και πρέπει να διατηρήσει μια ενεργή άμεση χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, εάν πληρώνετε με άμεση χρέωση . Αν δεν είναι τα έξοδα που καταβάλλονται στο ακέραιο και εγκαίρως μπορούμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το σύνολο ή μέρος των Υπηρεσιών μας και μπορεί να ακυρώσει την παρούσα σύμβαση. Αν νομίζετε ότι υπάρχει λάθος στον λογαριασμό σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε αυτό.
 • 6.6 Η καθυστέρηση πληρωμής: Αν δεν πληρώσετε ένα νομοσχέδιο από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, μπορούμε να σας χρεώσουμε τόκο για το τι σας χρωστάω σε 2% άνω του βασικού επιτοκίου της τράπεζας Barclays plc. Θα χρησιμοποιήσουμε το βασικό επιτόκιο που ίσχυε κατά το νομοσχέδιο οφειλόταν και μπορούμε να σας χρεώσουμε τόκο μέχρι να πληρώσει. Μπορούμε επίσης να σας χρεώσει για οποιαδήποτε λογική διοίκηση ή τη συλλογή του κόστους το οποίο συνεπάγεται, αν δεν πληρώσει το λογαριασμό σας εγκαίρως και πλήρως.
 • 6.7 Καταθέσεις: Μπορεί να σας ζητήσει να κάνετε μια κατάθεση που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως ασφάλεια για τις χρεώσεις. Εμείς δεν σας πληρώσει τόκους για τις καταθέσεις. Μια κατάθεση είναι πιθανόν να απαιτείται, αν έχετε λιγότερο από 4 μήνες πιστωτική ιστορία μαζί μας και θέλετε να ενεργοποιήσετε την περιαγωγή στο λογαριασμό σας, για τον λόγο που εκτίθεται στο σημείο 11,6, ή αν δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς σας σε πλήρη και για την ώρα. Λεπτομέρειες για κάθε κατάθεση που μπορεί να απαιτούνται καθορίζονται στο δασμολόγιο πίνακα μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ασφαλείας για να πληρώσει οποιαδήποτε τέλη που μας οφείλετε ότι δεν έχετε πληρώσει. Αν δεν μας χρωστάτε χρήματα θα επιστρέψει την κατάθεση, για να σας αν η συμφωνία ακυρώνεται ή εάν επιστρέψετε SIM και συσκευή σας (εάν ισχύει) σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε επιστροφές πελατών πολιτική που εφαρμόζεται στην πώληση σας.
 • 6.8 Τρόποι πληρωμής: Αν θέλετε να πληρώσει τα τέλη εκ των προτέρων, τότε μπορείτε να αγοράσετε και να εφαρμόσουν ένα από τα Top-Up στο λογαριασμό σας, διαφορετικά θα δέχεται πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή χρεωστική κάρτα. Ωστόσο, αν έχουμε εύλογη αιτία να πιστεύει ότι η πληρωμή σας θα είναι ακάλυπτη ή δεν μπορούμε να επικυρώσει οποιαδήποτε στοιχεία της κάρτας πληρωμής που παρέχετε σε εμάς, μπορεί να αρνηθεί επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής σας και να ζητήσετε κάποια άλλη μέθοδο.

   7. Ευθύνη

 • 7.1 Εξαιρέσεις: Σε όρους της παρούσας Συμφωνίας, θα αποκλείσει κάθε ευθύνη σε σας με κάθε τρόπο για: (α) ζημίες που δεν είμαστε σε υπαιτιότητά? (Β) η ενδεχόμενη απώλεια εισοδήματος, δραστηριότητας ή κερδών? (Γ) κάθε δωροδοκία δεδομένων σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών? ή (δ) τυχόν απώλειες ή ζημιές που δεν ήταν ευλόγως προβλέψιμη όταν μπήκαμε στην παρούσα συμφωνία.
 • 7.2 Περιορισμένη ευθύνη: Είμαστε μόνο ευθύνη απέναντί σας, όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία. Εμείς θα πληρώσουμε για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια, εάν είμαστε υπεύθυνοι σε σας για κάτι ή κάποιος που εργάζονται για μας κάνει ή δεν κάνει. Ωστόσο, η υποχρέωσή μας να καταβάλει αποζημίωση ή ζημίες περιορίζεται στις £ 3.000 για ένα περιστατικό ή £ 6.000 για ορισμένα επεισόδια σε οποιοδήποτε διάστημα 12 μηνών. Τίποτα δεν σε αυτή συμφωνία αίρει ούτε περιορίζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από δική μας αμέλεια, ή για οποιαδήποτε δόλια παραστάσεις λανθασμένη κάνουμε.
 • 7.3 Οι τρίτοι: Μπορεί να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας για να ανεβάσετε ή να μεταδώσει email ή περιεχομένου μέσω του Διαδικτύου ή να έχει πρόσβαση δικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο και άλλο υλικό το οποίο είναι εμπορικό σήμα ή παρέχονται από τρίτους, καθώς και την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών από τρίτες μερών. Εμείς και Δικτύων προμηθευτή μας ενεργεί απλώς ως ο σωλήνας διαβίβασης των εν λόγω περιεχομένου από και προς εσάς και δεν έχουν κανένα έλεγχο ή να ασκούν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτού, τα τρίτα μέρη, και τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν. Συνεπώς, δεν έχουμε ευθύνη ή υποχρέωση προς εσάς για τα εν λόγω δικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενό τους, ή για οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να λάβει από αυτούς. Είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο που φορτώνετε ή να μεταδώσει.
 • 7.4 Επικαιρότητα: Πρέπει να μας ενημερώσετε για τυχόν αξιώσεις που θέλετε να κάνετε εναντίον μας το συντομότερο δυνατό. Αυτό θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε την αίτησή σας και οποιαδήποτε σχετικά αρχεία λογαριασμό που έχουμε στα συστήματα μας πριν διαγράψει τα αρχεία, σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις μας.
 • 7.5 Τα πράγματα πέρα από τον έλεγχό μας: Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι σε σας, αν είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες, ή να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία για κάτι πέρα από τον έλεγχό μας. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν θα περιορίζονται σε, ανωτέρα βία, απεργία, πόλεμος, τρομοκρατική ενέργεια, κυβερνητικές ενέργειες, οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση που ελήφθη από αρμόδιο δικαστήριο, ή καθυστέρηση, αθέτηση ή παράλειψη ένας τρίτος προμηθευτής ή χειριστή του δικτύου.
 • 7.6 Συνέχιση: Το τμήμα 7 θα εφαρμόζεται ακόμη και μετά την παρούσα συμφωνία έχει λήξει. Εάν είστε καταναλωτής, οι όροι της παρούσας συμφωνίας δεν θα θίγει τα δικαιώματα που έχετε σε οποιοδήποτε καθεστώς το οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί από τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε σύμφωνα με το καταστατικό επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σας Trading Standards Τμήμα ή Γραφείο Ενημέρωσης των Πολιτών.

   8. Την αναστολή ή την αποσύνδεση της πρόσβασης στις υπηρεσίες μας

 • 8.1 Αναστολή για Προβλήματα δικτύου: Έχουμε δικαίωμα να αναστείλουμε τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ή αποσυνδέετε SIM από το δίκτυο χωρίς προειδοποίηση, εφόσον το δίκτυο χρειάζεται επειγόντως συντήρηση ή αναβάθμιση. Θα προσπαθήσουμε να βεβαιωθείτε ότι αυτό δεν συμβαίνει συχνά.
 • 8.2 Αναστολή για άλλους λόγους: Μπορούμε επίσης να αναστείλει τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και αποσυνδέστε την κάρτα SIM από το δίκτυο χωρίς δίνοντάς σας προειδοποίηση αν εσείς, ή κάποιος που χρησιμοποιεί την κάρτα SIM:      

   Α.
    δεν τηρεί τους όρους της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του όρου 4.2,
  ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία μαζί μας, για παράδειγμα, τυχόν όρους και προϋποθέσεις σχετικά με συμπληρωματικές υπηρεσίες ή τα διαφη μιστικά ή ειδικές προσφορές?
   Β.   καταστρέφει το Δίκτυο ή το θέτει σε κίνδυνο?
   Γ.   παρενοχλεί συνεχώς, καταχρήσεις ή απειλούν το προσωπικό μας?
   Δ.   ειδοποιεί μας ότι SIM σας έχει χαθεί ή κλαπεί?
   Ε.
    υπερβαίνει το τυχόν πιστωτικό όριο μπορεί να έχουμε τεθεί για εσάς ή δεν καταβάλει το νομοσχέδιο,
  όταν πρόκειται?
   Στ.   απαιτείται για να ανασταλεί, μετά από διαταγή, εντολή ή να ζητήσει από οποιοδήποτε κυβερνητικό όργανο, κάθε οργάνωση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οργανισμό με την αρμόδια αρχή να ζητήσει την αναστολή αυτή,
   Ζ.   μας έχει δώσει τις πληροφορίες που πιστεύουμε, εύλογα, είναι ψευδείς ή παραπλανητικές?
   Η.   επιλέγει να μη χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας, μέσα σε προθεσμία 180 ημερών, είτε κάνοντας μια χρεώσιμη κλήση ή αποστολή ενός μηνύματος κειμένου,
   Θ.   εάν είστε Πληρωμή μέσω άμεσης χρέωσης του πελάτη, καθώς και κάθε άμεση χρέωση του λογαριασμού
  σας έχει ανασταλεί, ακυρωθεί ή άλλως ανενεργό,
   Ι.   εφόσον πιστεύουμε, εύλογα ότι υπήρξε απατηλή δραστηριότητα στον λογαριασμό σας? Ή
   Ια.   παραβιάζει οποιαδήποτε αποδεκτή πολιτική χρήσης σας έχουμε ενημερώσεις για καινούργια (όπως ορίζεται στο σημείο 4.10) και θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες κατά παράβαση της εν λόγω αποδεκτής πολιτικής χρήσης μετά έχουμε ειδοποιήσει για τυχόν παράβαση.
 • 8.3 Χρεώσεις επανασύνδεση: Έχουμε δικαίωμα να σας χρεώσει μια αμοιβή για να συνδεθείτε πάλι με τις Υπηρεσίες μας, εκτός εάν η επανασύνδεση απαιτείται ως αποτέλεσμα των Προβλήματα δικτύου, όπως ορίζεται στο σημείο 8.1. Λεπτομέρειες για κάθε ποσό που καθορίζεται στο δασμολόγιο πίνακα μας.
 • 8.4 Μηνύματα Υπηρεσίες: Μπορούμε να απενεργοποιήσετε Υπηρεσίες Μηνυμάτων σας αν είναι ανενεργές για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά εμείς θα σας ενημερώσουμε πριν συμβεί αυτό. Αν το κάνουμε απενεργοποιήσετε Messaging Service σας θα χάσετε όλο το περιεχόμενο σε Υπηρεσίες Μηνυμάτων σας και θα είμαστε σε θέση να διαβιβάσει οποιαδήποτε κλειστή ή απεσταλμένα μηνύματα σε εσάς ή οποιονδήποτε άλλον.
 • 8.5 Απελευθέρωση ακουστικό σας: Συσκευές που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας είναι κλειδωμένη στο δίκτυο. Αν θέλετε να ξεκλειδώσετε το κινητό σας από το Δίκτυο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας και να πληρώσει τα τέλη για το ξεκλείδωμα το κινητό σας, όπως ορίζεται στο δασμολογικό πίνακα. Θα πρέπει επίσης να έχει πληρώσει όλα τα έξοδα, λόγω στο λογαριασμό σας για να ξεκλειδώσετε το κινητό σας. Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει επίσης να εγγραφείτε το ακουστικό που θέλετε να ξεκλειδώσετε μαζί μας πριν το ξεκλειδώσετε για σας.

   9. Ερωτήματα, οι διαφωνίες και τα στοιχεία επικοινωνίας

 • 9.1 Επικοινωνία: Εάν έχετε κάποιο παράπονο ή απορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή, καλώντας την ομάδα στις 30 211 189 4 189 begin_of_the_skype_highlighting 30 211 189 4 189 end_of_the_skype_highlighting, ή γράφοντας σε εμάς στη Λεωφόρο Κηφισίας 191, 15124 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα, είτε στέλνοντας μας ένα email στο info@mysims2go.gr. Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ερώτημα ή τη διαφορά σας το συντομότερο δυνατό.
 • 9.2 Ακόμα δεν ευτυχισμένη; Για να σας δώσει την ειρήνη του μυαλού μας είναι ιδρυτικά μέλη του σχέδιο που εκπονείται από το Γραφείο του Διαμεσολαβητή Τηλεπικοινωνιών (Otelo). Αυτό είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που έχει συσταθεί για να βοηθήσει την επίλυση τυχόν προβλημάτων με τις υπηρεσίες που παρέχουμε και τις υπηρεσίες που δέχεστε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να υποβάλει μια διαφορά ή παράπονο προς Otelo δείτε www.otelo.org.uk.

  10. Όταν η συμφωνία μας τελειώνει

 • 10.1 Το δικαίωμά σας να ακυρώσετε: Μπορείτε να ακυρώσετε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε λόγο.
 • 10.2 Το δικαίωμά μας να ακυρώσετε: Μπορούμε να ακυρώσουμε την παρούσα Σύμβαση αμέσως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  Α.
    αν έχουμε το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε από τους λόγους
  που αναφέρονται στο σημείο 8.2, και πιστεύουμε ότι οι λόγοι είναι σοβαρές και δεν έχουν, ή είναι απίθανο να είναι, το διορθωμένο?
  Β.   αν σπάσει αυτή η συμφωνία με οποιονδήποτε ουσιαστικό τρόπο και να μην το διορθώσουμε μέσα σε 7 ημέρες από μας που σας ζητά να?
  Γ.   εάν πληρώνετε με άμεση χρέωση και δεν χρειάζεται να πληρώσει τα τέλη εξ ολοκλήρου ή επί του χρόνου,
  όπως ορίζεται στο σημείο 6.5 ή αν πτωχεύσει ή να προβεί σε διακανονισμό με τους πιστωτές σας? Ή
  Δ.   εάν ο ιδιοκτήτης δικτύου δεν κάνει πλέον το δίκτυο στη διάθεσή μας.
 • 10.3 Επίδραση της ακύρωσης: Εάν η συμφωνία ακυρώνεται, θα χρειαστεί να μας πληρώσουν για την ακύρωση όλες τις απλήρωτες χρεώσεις στο λογαριασμό σας και: (α) SIM σας θα αποσυνδεθεί από το δίκτυο, (β) δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας καθόλου? και (γ) θα χάσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας (αν δεν μετακινούνται σε άλλο δίκτυο).

  11. Τα στοιχεία σας και πώς μπορούμε να τους φροντίσουν

 • 11.1 Πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας: Με την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες μας, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες για τους σκοπούς του να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, πληροφορίες για υπηρεσίες και ενημερώσεις, διοίκηση, το credit scoring, εξυπηρέτηση πελατών, κατάρτισης, παρακολούθησης χρήση των Υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κλήσεων, τη χρήση, τιμολόγηση, προβολή και διαδραστικά στοιχεία), των χαρακτηριστικών χρήσης και τις προτιμήσεις σας την αγορά για όσο χρονικό διάστημα είστε πελάτης και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για αυτούς τους σκοπούς που καθορίζονται μετά την καταγγελία τις Υπηρεσίες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περιστασιακά σε τρίτους για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών με τους τρόπους που περιγράφονται παραπάνω. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και το νόμο.
 • 11.2 Μάρκετινγκ συγκατάθεση: Μπορούμε επίσης, με τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιήστε τις προσωπικές πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με πληροφορίες σχετικά με ειδικές προσφορές και τα οφέλη (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ειδικές προσφορές από άλλες προσεκτικά επιλεγμένες εταιρείες).
 • 11.3 Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας: Αν μας έχετε δώσει την συγκατάθεση που αναφέρεται στη συγκατάθεση εμπορίας παραπάνω, στη συνέχεια, από καιρό σε καιρό, έχουμε και άλλες εταιρείες MySims2Go μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μηνυμάτων (όπως κειμένου, φωνής, ήχου ή εικόνας μηνύματα που προβλέπουν τη χρήση αυτόματων συστημάτων κλήσης) ή φαξ.
 • 11.4 ζητήσει να έχει πρόσβαση Θέμα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο των πληροφοριών σας (για την οποία χρεώνει ένα μικρό ποσό) και να διορθώσει τυχόν ανακρίβειες.
 • 11.5 Πιστωτικές ελέγχους: Εάν κάνετε αίτηση για πιστωτική εμείς ή το λιανοπωλητή αγοράσετε SIM ή τη συσκευή σας από μπορούν να διενεργούν ελέγχους πίστωσης για τις οποίες χρειάζεται για να μας βοηθήσει ή τον πωλητή για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα σας και να αποφασίσει αν θα δεχτεί την αίτησή σας. Το πιστωτικό έλεγχο θα περιλαμβάνει εξετάζοντας τις δικές μας και τις πληροφορίες λιανοπωλητές (εάν εφαρμόζεται μέσω πωλητή που δεν είναι MySims2Go), τα στοιχεία που μας έχετε δώσει, και την καταχώρηση και την εξέταση των πληροφοριών σας με αντιπροσωπείες πιστωτικής αναφοράς και τους οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης ο οποίος θα είναι επίσης Κοιτάξτε το καθένα είστε οικονομικά συνδέεται, για παράδειγμα, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν ένα κοινό τραπεζικό λογαριασμό με. Συμφωνείτε ότι εμείς ή ο πωλητής μπορεί να διενεργεί τους ελέγχους αυτούς και επίσης να εγγραφείτε πληροφορίες για σας και τη συμπεριφορά του λογαριασμού σας με οποιαδήποτε υπηρεσία παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας ο οποίος θα καταγράφει επίσης την έρευνα μας στα αρχεία τους.
 • 11.6 Η εκτίμησή μας πιστωτικών: Εάν η αξιολόγηση μας από εσάς, δεν πληροί κανονικές απαιτήσεις μας, τότε μπορεί να σας ζητήσει να κάνετε μία Κατάθεση με μας ή θα μπορεί να αρνηθεί να σας παράσχει τις υπηρεσίες. Για τους σκοπούς της πρόληψης της απάτης, της είσπραξης οφειλών, τη διαχείριση πιστωτικών και έκτακτης ανάγκης σκοπούς υπηρεσίες, πληροφορίες για σας και τη συμπεριφορά του λογαριασμού σας μπορούν να αποκαλυφθούν σε αντιπροσωπείες πιστωτικής αναφοράς, εταιρίες είσπραξης οφειλών, οι υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης, υπηρεσίες ασφαλείας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης οργανώσεις ή άλλες εταιρείες τηλεφωνίας. Για τους ίδιους λόγους, μπορεί επίσης να εκτελέσει ο μεταγενέστερος έλεγχος πιστωτικών ενώ μπορείτε να διατηρήσει μια οικονομική υποχρέωση μαζί μας.
 • 11.7 Εγγραφή: Ενδέχεται να καταγράψουμε ή να παρακολουθεί κάθε συνομιλίες σχετικά με το λογαριασμό σας ή τις υπηρεσίες μας για να μας βοηθήσουν να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε σε σας.

  12. Γενικά

 • 12.1 Αλλαγή λεπτομέρειες: Θα πρέπει να καλέσετε την ομάδα αμέσως για οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάθε άμεση χρέωση του λογαριασμού σας, ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στα στοιχεία που έχουν παράσχει σε μας.
 • 12.2. Ηλικία Περιορισμένη Υπηρεσίες: Εάν είστε κάτω από την καθορισμένη ηλικία που μπορεί να ισχύουν για κάθε εποχή περιορισμένων υπηρεσιών που δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε αυτές εποχή περιορισμένων υπηρεσιών. Εάν το καθορισμένο ετών ή και περισσότερο και να έχετε πρόσβαση οποιαδήποτε εποχή περιορισμένων υπηρεσιών που δεν πρέπει να δείχνει, ή να στείλετε περιεχόμενο, από την εποχή περιορισμένων υπηρεσιών σε άτομα κάτω της ηλικίας που μπορεί να καθοριστεί σε κάποιο περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες. Αν αφήσουμε κανέναν κάτω από την ηλικία που καθορίζεται για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες χρησιμοποιήσετε το ακουστικό σας, πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι έχετε απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε εποχή περιορισμένων υπηρεσιών για να το πράξουν.
 • 12.3 Διαιρετός: Εάν μια ρήτρα ή προϋπόθεση της παρούσας συμφωνίας δεν έχει νομική ισχύ, το υπόλοιπο της παρούσας συμφωνίας πρέπει να είναι αποτελεσματικές. Μπορούμε να αντικαταστήσει οποιαδήποτε ρήτρα ή υπό τον όρο ότι δεν έχει νομική ισχύ με ρήτρα ή βρίσκονται σε κατάσταση παρόμοια έννοια ότι είναι νόμιμη και αποτελεσματική.
 • 12.4 Οι πληροφορίες καταλόγου: Μπορείτε να μας ζητήσετε να πληκτρολογήσετε το όνομά σας, τη διεύθυνση και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σε μια διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνικό κατάλογο ή / και υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου που λειτουργεί από εμάς ή από τρίτο μέρος. Αν θα θέλατε να συμπεριλάβει τα στοιχεία σας σε μια τέτοια καταλόγου ή υπηρεσίας πληροφοριών, στη συνέχεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα.
 • 12.5 Εκτέλεση: Η παράλειψη είτε από εσάς ή από εμάς για να επιβάλει οποιαδήποτε δικαιώματα δυνάμει της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει εμάς είτε από εσάς είτε από τη λήψη περαιτέρω μέτρων.
 • 12.6 Δεν δικαιώματα τρίτων: Η παρούσα συμφωνία δεν παρέχει κανένα πλεονέκτημα σε κανένα τρίτο μέρος στο πλαίσιο της Συμβολαίων (Δικαιώματα Τρίτων) του 1999.
 • 12.7 Δίκαιο: Η παρούσα συμφωνία πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της στην Ελλάδα και ο καθένας μας συμφωνεί να επιφέρει μόνο νομικές ενέργειες για την παρούσα συμφωνία σε ένα ελληνικό δικαστήριο.